Ana sayfa Genel 3. Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu

3. Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu

0
PAYLAŞ

3. Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu 19-21 Mayıs tarihlerinde Yenikapı Mevlevihanesi’nde gerçekleşecek.

Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Derneği ile Zeytinburnu Belediyesi‘nin işbirliğiyle düzenlenen sempozyum 12 oturumdan oluşuyor.

Sempozyum 19 Mayıs 9:30’da açılış konuşmalarıyla başlayacak. Sempozyumda, geçmişten günümüze tıp ve eczacılık, kütüphanelerdeki yazma eserler ve müzelerdeki tıbbi alet koleksiyonları ele alınacak. Sempozyumun son günü 21 Mayıs saat 14‘te katılımcılarla Haseki Daruşşifası gezilecek.

Sempozyum Programı Şöyle:

19 MAYIS 2017

09:30 – 10:00

Açılış Konuşmaları


1. OTURUM

Oturum Başkanı: Murat Dinçer Çekin

10:00 – 10:15 Nil Sarı
Dubrovnik / Ragusa’da Tıp Tarihi Eserleri ve Osmanlılarla İlişkisi

10:15 – 10:30 Ayşegül Demirhan Erdemir
İtalya Salerno’da Cerrahi Müzesi ve Polonya Walbrzych’de Ksıaz Kalesi Müzesi

10:30 – 10:45 Hatice Canan Cimilli
Harem Cariyeler Hastanesi, Harem Koleksiyonundaki Eserler

10:45 – 11:00 Kahve Arası
2. OTURUM

Oturum Başkanı: Afife Mat

11:00 – 11:15 Osman Akbaş
Amasya Dâru’ş-Şifası (Bimarhane) ve Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi

11:15 – 11:30 Hakan Akıncı
Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi

11:30 – 11:45 Müjgân Üçer
800 Yıllık Sağlık Yurdu: Sivas Darüssıhhası

11:45 – 12:00 Sibel Erkal İlhan
Ankara Üniversitesi Ebelik Hemşirelik Müzesi Koleksiyonu 

12:00 – 12:15 Adem Köşlü
Sanal Türk Dermatoloji Müzesi

12:15 – 14:00 Yemek Arası

3. OTURUM

Oturum Başkanı: Ahmet Zeki İzgöer

14:00 – 14:15 Afife Mat
Türkiye’nin İlk Eczacılık Tarihi Müzesi

14:15 – 14:30 Mehmet Barlas Uzun, Gülbin Özçelikay
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Müzesi

14:30 – 14:45 Beyhan Gürman
İzmir’in İlk Türk Eczanesi: İttihat Eczanesi

14:45 – 15:00 Ayhan Altıntaş, Neşe Kırımer
Tarihi Sıhhat Eczanesi
15:00 – 15:15 Kahve Arası

4. OTURUM

Oturum Başkanı: Atilla Özgür

15:15 – 15:30 Gürsel Ortuğ
Batı Üniversitelerinde Anatomi Müzeleri ve Türkiye’deki Durum

15:30 – 15:45 Dilek Yıldız Karakaş
Bursa Kent Müzesi Eczacılık ve Sağlık  Koleksiyonu

15:45 –16:00 Osman Ocak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müzelerinde Bulunan Tıp Tarihi Objeleri

16:00 – 16:15 Serkan Gedük
Topkapı Sarayı Porselen Zemzem Şişeleri

16:15 – 16:30 Kahve Arası

5. OTURUM

Oturum Başkanı: Adem Köşlü

16:30 – 16:45 Okan Ekim
Ankara Veteriner Anatomi Müzesi Koleksiyonu ve Müze Faaliyetleri

16:45 – 17:00 Nigar Yerlikaya
Prof. Dr. Ferruh Dinçer Veteriner Hekimliği Tarihi Müzesi Koleksiyonu

17:00 – 17:15 Atilla Özgür, Berfin Melikoğlu Gölcü
Prof. Dr. Ferruh Dinçer Veteriner Hekimliği Tarihi Müzesi Osmanlıca Tıp ve Veteriner Hekimliği Kitapları Koleksiyonu

17:15 – 17:30 Savaş Volkan Genç, Buse Yıldırım, Ceren Nur Erdoğan, Kübra Ayşe Eriş

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Sergi Salonu Envanteri

20 MAYIS 2017, CUMARTESİ

6. OTURUM

Oturum Başkanı: Ali Fuat Baysal

10:00 – 10:15 Mehmet Kavak
Besim Ömer Paşa ve Ailesinin Husûsî Evrâkı

10:15 – 10:30 İlter Uzel
İlter Uzel Koleksiyonundan Seçmeler

10:30 – 10:45 Nuran Yıldırım, Hakan Ertin
Vefatının 40. Yılında Bedii N. Şehsuvaroğlu

10:45 – 11:00 İskender Targaç
Sigilografi – Tıp İlişkisinin Önemli Örnekleri: Dr. Georg Hermann Ritter von Mhlig, Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi, Santa Maria Draperis Kilisesi

11:00 – 11:15 Kahve Arası 

7. OTURUM

Oturum Başkanı: Levent Öztürk

11:15 – 11:30 Ali Fuat Baysal
Ankara Etnografya Müzesinden Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne Devredilen Tıp Tarihiyle İlgili Eserler

11:30 – 11:45 Bekir Şahin
Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Kütüphanesi Nafiz Uzluk Koleksiyonundaki Tıp Tarihiyle İlgili Eserler

11:45 – 12:00 Niyazi Ünver
Milli Kütüphane Koleksiyonunda Bulunan Türkçe Tıp Yazmaları

12:00 – 12:15 Emrah Beskin
Milli Kütüphane Koleksiyonunda Bulunan Arapça-Farsça Tıp Yazmaları

12:15 – 14:00 Yemek Arası

8. OTURUM

Oturum Başkanı: M. Yaşar Ertaş

14:00 – 14:15 Yasemen Akçay, Selçuk Süzmetaş
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde Bulunan Tıp Yazmaları

14:15 – 14:30 Esra Keleş
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Süheyl Ünver Koleksiyonu Sayısallaştırma ve Konservasyon Çalışmaları       

14:30 – 14:45 Levent Öztürk
Galen’in Kitâbü’l-Hıcâme ve’l-Mibda‘ ve’l-Ilk min Kitâbi Bukrât Adlı Risâlesine Göre Hipokrat’ın Hacamatla İlgili Görüşleri

14:45 – 15:00 Gamze Yazçiçek
Arşiv Kaynakları Işığında Hekimbaşılık Müessesesi ve Görevleri
 

15:00 – 15:15 Kahve Arası

9. OTURUM

Oturum Başkanı: Gürsel Ortuğ

15:15 – 15:30 M. Yaşar Ertaş
Seyahatnamelere Göre 16-18. Yüzyıllarda Osmanlı Ülkesinde Sıtma
 

15:30 – 15:45 Mükerrem Bedizel  Aydın
Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadelede Neşriyat: Sıtma Konulu Kitaplar (1908-1928)

15:45 – 16:00 Necmettin Özçelik
Fotoğraflarla Kore Savaşında Sağlık Hizmetleri

16:00 – 16:15 Zeynep Orhon Targaç
Zeynep Orhon Targaç Koleksiyonu Cam Negatifleri Işığında Tıp Eğitiminde Otopsi ve Ömer Seyfettin’in Kadavrası

16:15 – 16:30 Kahve Arası

10. OTURUM

Oturum Başkanı: Gönül Cantay

16:30 – 16:45 Gizem Gültekin
Macaristan Müze ve Kütüphanelerinde Sağlık Koleksiyonları

16:45 – 17:00 Gamze Nesipoğlu
Fransa Tıp Tarihi Müzeleri

17:00 – 17:15 Fatma Keskin
Almanya Sağlık Müzeleri

17:15 – 17:30Hasan Sarı
ABD Tıp Tarihi Müzeleri

17:30 – 17:45 Halûk Perk, Ahmet Yamaç
Mahallemizin İlk Sağlıkçıları: Berberler
17:45 “Mahallemizin İlk Sağlıkçıları: Berberler” Sergisinin Gezilmesi

21 MAYIS 2017, PAZAR

11. OTURUM

Oturum Başkanı: Mükerrem Bedizel Aydın

10:00 – 10:15 Merve Yeşilsancak
Son Osmanlı Tabiplerinden Yaver Bey

10:15 – 10:30 Hızır Dilek
Erken Cumhuriyet Dönemi İlkokul Kitaplarında Hıfzıssıhha Tedbirleri 

10:30 – 10:45 Gönül Cantay

İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi

10:45 – 11:00 Fatma Keskin
1950’li yıllarda Dr. Mustafa Şaban Erden Tarafından Kullanılan Kadın Doğum Cerrahi Aletlerinin Günümüz Aletleri ile Karşılaştırılması

11:00 – 11:15 Nil Sarı, Ahmet Zeki İzgöer
Halûk Perk Koleksiyonundan İki Belge IşığındaTıbbiye’de Anatomi, Anatomik Patoloji ve Cerrahi Eğitimi İçin Kadavra İhtiyacı”

11:15 – 11:30 Kahve Arası

12. OTURUM

Oturum Başkanı: Nil Sarı

11:30 – 11:45 Murat Dinçer Çekin
Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Bünyesinde Yapılan Tıp Tarihi Çalışmaları 

11:45 – 12:00 Gamze Nesipoğlu, Elif Gültekin
50. Yılında Tarihe Karışırken Adını Taşıdıkları Hocaların Yaşam Öyküleri ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Amfileri

12:00 – 12:15 Elif Gültekin
18. Yüzyıldan Günümüze Viyana Genel Hastanesi (Allgemeines Krankenhaus Wien)

12:15 – 12:30 Halûk Perk, Burcu Özdemir
Halûk Perk Müzesi Hacamat Koleksiyonu

12:30 – 12:45 Fatma Sağlıcak Tolan
Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesinde Açılan Geçici Sergilerden Bağışlanan Eserler

12:45 – 14:00 Yemek Arası

14:00 Haseki Darüşşifası Gezisi

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen adınızı yazınız