Ana sayfa Kitap Tarih Okumaya Nereden Başlamalıyım?

Tarih Okumaya Nereden Başlamalıyım?

0
PAYLAŞ

“Tarih okumaya nereden başlamalıyım?” diye sormuşuzdur bir çoğumuz kendi kendimize. Ama bu soru bir çok kez yanıtsız kalmıştır. Yardımcı olabilmek adına tarihçilerin tavsiyelerinden yola çıkarak bir liste oluşturduk.

Zeyneb Sümeyye Ceyhan hazırladı.

1. Ana Hatlarıyla İslam Tarihi 1-2-3-4 / Adem Apak

Eserin yayınlanmış 4 cildi bulunmakta ve 6 cilde tamamlanması planlanmaktadır. Hz. Muhammed Dönemi, Hulefa-i Raşidin Dönemi, Emeviler Dönemi, Abbasiler Dönemi, Türk-İslam Devletleri, Endülüs Müslümanları olmak üzere her cildinde farklı bir dönem anlatılmıştır.

2. Siyer Atlası / Sami Bin Abdullah El Mağlus

Mekke ve Medine Dönemi’nin yaşanmış olduğu bölgelerin coğrafi özellikleri görsel ve yazılı olarak ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Siyer ve İslam Tarihi alanında okumlar yapanlar için oldukça faydalı bir eser.

3. Dünya Tarihi / J. M. Roberts

İnsanlığın ilk kökenlerinden uygarlığın doğuşuna, imparatorlukların ve genel dünya tarihinin Sanayi Devrimi’ne kadar olan bölümü ayrıntılı olarak anlatılıyor.

4. Tarih / Herodotos

Milattan önce 430’lu yıllarda yaşayan ünlü  tarihçi Herodot’un Tarih’i 9 cilttir. Kitapta Antik Yunan, Pers, Ön Asya ve Mısır Tarihi ele alınmaktadır.

5. Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi / Erhan Afyoncu

Osmanlı Siyasi Tarihi’nin ana kaynakları hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Kronikler, şehnameler, gazavatnameler, fetihnameler, serafetnameler, ıslahatnameler, surnameler ve biyografi kitaplarının yanında Osmanlı ile teması olan milletlerin tarihi kaynaklarına da yer verilmiştir.

6. Bizans Tarihi / Timothy E. Gregory

Constantinus Dönemi’nden 1453 İstanbul’un Fethi’ne kadar olan Bizans Tarihi’ni anlatıyor. İmparatorların ve Bizans halkının yaşamına da yer veriliyor. Kitap, Bizans Kültürü hakkındaki önyargıları yıkıyor.

7. Orta Asya Tarih ve Uygarlık / Jean Paul Roux

Türk, Tibet, Sogd, Baktra, Kuçan, Hoten, Turfan, Moğol, Arap, Çin ve diğer milletlerin oluşturduğu Orta Asya Tarihi anlatılmaktadır.

8. Yahudiliğin Kökenleri ve Küresel Gücü / İsmail Tokalak

Yahudiliğin ortaya çıkışı, ekonomik ve kültürel yapıları, tarih boyunca maruz kaldıkları acılar anlatılmaktadır. Kitap, Yahudilerin inanç sistemleri ve kapitalizmi anlamak konusunda da yardımcı olmaktadır.

9. Uygarlık Tarihi / Editör: İsmail Güven

Ana başlıkları Mısır-Mezopotamya, Çin, Hint, Anadolu Uygarlıkları, Antik Yunan, Roma Uygarlıkları olmak üzere, Tarih öncesi insan, jeobioloji, kültür ve uygarlık, ateşin bulunuşu, yazı, tekerlek, barut gibi alt konulara da yer verilmiştir. Kitap, Eski Çağ’dan başlayıp uygarlık tarihindeki önemli dönüm noktalarının derlemelerini ele almaktadır.

10. Eski Mezopotamya Tarihi / Kemalettin Köroğlu

Sümer, Akkad, Babil, Hurri-Mitani ve Asur gibi Mezopotamya uygarlıklarının tarihi kronolojik olarak anlatılıyor. Eser fotoğraf, harita desen ve çizimlerle desteklenmiştir.

11. Modern Türkiye’nin Doğuşu / Bernard Lewis

Yazar, Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’nden 1950’ye kadar Türklerin son 250 yılındaki modernleşme sürecini ele alıyor.

12. İslam ve Batı / İbrahim Kalın

İslam’ın doğuşundan, Orta Çağ’a, Haçlı seferlerinden Endülüs’e ve oryantalistlere kadar İslam ve Batı kavramlarının algılanış biçimleri anlatılmaktadır.

13. Yüzyılların Gerçeği ve Mirası / Server Tanilli

Yazar Karanlık Çağ ve İlk Çağ medeniyetlerini bölgelere göre anlatılmaktadır. Mezopotamya, Eski Mısır, Anadolu, Fenike, İran, Hint ve Çin uygarlıkları askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan ele alınmıştır.

14. İlber Ortaylı Kitapları

Tarih profesörü İlber Ortaylı’nın eserleri gerek üslup gerekse sağlam delillere dayandırılması açısından tarihi seven ve yeni başlayanlar için oldukça iyi bir seçim olacaktır.

15. Halil İnalcık Kitapları

Tarih denildi mi atlanmaması gereken önemli bir isim Halil İnalcık. 2016 Temmuz’unda kaybettiğimiz tarih profesörünün her eseri başlı başına bir şaheser olma niteliğinde.

16. Osmanlı Tarihi / İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan yıkılışına kadarki dönemi anlatan kitap 6 ciltten oluşmaktadır. Birinci cildinde Anadolu beylikleri hakkında kısa bilgi de verilmiştir.

17. İbn Haldun Eserleri

Tarih okumaları yapanlar için siyaset, sosyokültürel yapılar, devletlerin kuruluşu ve yıkılışı gibi konuları anlamak açısından İbn Haldun’un eserlerinin büyük yardımı dokunacaktır.

İbn Haldun gerek tarihçiliği gerekse sosyolojik çalışmalarıyla dünyaca ün kazanmış bir şahsiyettir. En ünlü eseri Mukaddime, aslında 7 ciltten oluşan Kitabu’l-İber’in ilk cildidir. İbn Haldun Mukaddimesinde kitabını tanıtır ve tarih ilminin önemini ele alır. Aynı zamanda tarihçilerin yapmış oldukları metodolojik yanlışlıkları eleştirerek, halkların gelişim ve hareket süreçlerine değinir. Mukaddime 6 bölümden oluşmaktadır ve şu başlıklara yer verilmiştir:

  1. İklimlerin, beslenmenin insan tabiatı ve uygarlıklar üzerindeki etkileri
  2. Göçebe ve yerleşik kültürlerin karşılaştırılması, iki kültür arasındaki çatışmaların sosyal sonuçları
  3. Devletlerin doğuşu ve çöküşü, saltanat, hilafet ve krallıklar kurmanın koşulları ve kuralları
  4. Köy ve kasaba hayatı ile imar faaliyetleri ve bunun İslam devleti ile ilgisi
  5. Dönemin ana meslekleri, geçim araçları, sanat, ticaret, ziraat, tarım ve inşaat gibi ekonomik faaliyetler
  6. Bilimlerin sınıflandırılması, eğitim yöntemleri

 

18. Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi 17. yüzyılda yaşamış ünlü Osmanlı gezginidir. Yazmış olduğu ‘Seyahatname’ yaşadığı döneme ışık tutmaktadır. Tarih okurlarının atlamaması gereken bir eserdir.

Seyahatname 10 ciltten oluşmaktadır. Gerçekçi ve sade bir dille yazılmıştır. Yazıldığı dönemin ve bölgelerin kültürel ve coğrafi özelliklerini yansıtmaktadır. Halk etimolojisi de çokça görülmektedir.

İlk cildinde İstanbul anlatılmış ve Anadolu’dan Balkanlara, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya kadar bir çok şehir konu alınmıştır.

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen adınızı yazınız